Wykorzystanie pałki teleskopowej w interwencji. Jan Nycek, Andrzej Gross

Back to Top