Szkolenia Krav Maga Mazowsze

są to najczęściej kilkugodzinne treningi tematyczne poruszające jedno zagadnienie lub rodzinę zagadnień do prowadzenia których najczęściej zapraszani są nasi goście-specjaliści od danych elementów walki. Służą poszerzeniu własnych horyzontów technicznych, rozwinięciu umiejętności walki w danej płaszczyźnie lub obszarze.

 

TACTICAL 16-17.12

SZKOLENIE STRZELECKIE "TACTICAL SHOOTER"

SZKOLENIE STRZELECKIE "TACTICAL SHOOTER"

Po wysłaniu formularza na podany e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zapisu oraz informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności.

Zgłoszenie na szkolenie równoznaczne jest z akceptacją regulaminu dostępnego poniżej

regulamin tactical shooter-2023

Dotychczas prowadzone szkolenia:

-Knife Fight- poświęcone pogłębieniu wiedzy w zakresie obron przed nożem oraz umiejętności jego ofensywnego użycia
-Ground Tech.- baza najważniejszych technik parterowych w ujęciu ulicznym
-Shooter- 3 eteapowe szkolenie strzeleckie mające na celu opanowanie posługiwania się krótką bronią palną
-Kij/nóż-obrona/atak- szkolenie mające na celu pogłębienie wiedzy z zakresu skutecznego atakowania kijem i obron przed nożem za pomocą kija
-Bus Fight- jest to warsztat poświęcony technikom i taktyce walki wręcz w poruszającym się pojeździe.
-Car Defense- najważniejsze sytuacje dotyczące bezpieczeństwa osobistego w aucie
-CQB- jest to warsztat poświęcony technikom i taktyce walki wręcz w warunkach ograniczonej przestrzeni.
-VIP- techniki i taktyki służące fizycznej ochronie osób trzecich
Common object self defence- techniki obrony realizowane przy pomocy przedmiotów codziennego użytku

 

SZKOLENIA SPECJALNE krav maga

 

Back to Top