Likwidowanie szantażu bronią krótką z przodu. Andrzej Gross, Andrzej Płaza.

Back to Top