zdjęcie w tle na wydarzenie warsztat asg dla dzieci

ZAJĘCIA NIEODPŁATNE

ZAPISY NA DOLE STRONY

Warsztat odbywa sie 28.12.2023 w SP 2 w Kobylce ul. E. Orzeszkowej 3/5 od 12:00-14:00

Zapewnianie dzieciom możliwości rozwijania różnych umiejętności jest kluczowe dla ich wszechstronnego rozwoju. Warsztaty strzeleckie z wykorzystaniem replik ASG (Airsoft Guns) mogą stanowić fascynujące doświadczenie, które nie tylko zapewnia zabawę, ale również przynosi szereg korzyści rozwojowych.

Rozwój przez Zabawę: Warsztaty Strzeleckie dla Dzieci z Replikami ASG

Połączenie Zabawy i Edukacji

Warsztaty strzeleckie dla dzieci oparte na replikach ASG oferują nie tylko emocjonującą zabawę, ale także edukację dotyczącą odpowiedzialnego korzystania z broni, zasad bezpieczeństwa oraz naukę koncentracji i precyzji.

Znaczenie Edukacji na Temat Bezpieczeństwa

Podczas warsztatów, dzieci uczą się kluczowych zasad bezpieczeństwa związanych z bronią. Nauka o prawidłowym obchodzeniu się z replikami ASG odzwierciedla ważność odpowiedzialnego podejścia do wszelkich narzędzi czy urządzeń.

Rozwój Umiejętności Koncentracji i Precyzji

Ćwiczenia strzeleckie wymagają skupienia uwagi i kontroli nad ruchami, co prowadzi do rozwijania umiejętności koncentracji i precyzji. Dzieci uczą się kontrolować oddech i zwiększać dokładność celowania.

Budowanie Samodyscypliny

Ćwiczenia strzeleckie mogą promować samodyscyplinę i wytrwałość.

Wsparcie Rozwoju Osobistego

Warsztaty strzeleckie z replikami ASG mogą również przyczynić się do rozwoju pewności siebie, budowania zaufania do siebie i zwiększenia samooceny poprzez zdobywanie umiejętności.

Ważność Nadzoru Dorosłych i Świadomego Podejścia

Podczas warsztatów, nadzór dorosłych jest kluczowy. Opiekunowie mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo i przekazywać wiedzę na temat zasad korzystania z broni.

Podsumowanie: Zabawa z Edukacją

Warsztaty strzeleckie dla dzieci z wykorzystaniem replik ASG to fascynujące doświadczenie, które integruje zabawę z edukacją. Poprzez naukę zasad bezpieczeństwa, skupienie uwagi i precyzję, te warsztaty oferują dzieciom możliwość rozwoju umiejętności, które mogą być użyteczne w różnych obszarach życia. Ważne jest, aby takie zajęcia były prowadzone przez odpowiednio przeszkolony personel i pod odpowiednim nadzorem, aby zapewnić bezpieczeństwo i pozytywny rozwój uczestników dlatego szkolenie poprowadzi trener krav maga o stopniu EXPERT, instruktor strzelectwa Andrzej Gross: https://kravmaga.mazowsze.pl/staffs/andrzej-gross-2

Warsztaty strzeleckie z replikami ASG nie tylko dostarczają emocjonującej zabawy, ale również mogą przyczynić się do rozwoju umiejętności i postaw, które będą miały wpływ na przyszłość dzieci. Wsparcie, jakie dzieci otrzymują podczas takich warsztatów, może być fundamentem dla ich rosnącej samoświadomości i odpowiedzialności.

DZIĘKUJEMY ZA UCZESTNICTWO

Back to Top