warsztaty motywacji dla dzieci

ZAJĘCIA NIEODPŁATNE. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY PRZEZ FORMULARZ DOSTĘPNY NA DOLE STRONY

Warsztaty odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul.Leśna 8/ lokal 0.3 Kobyłka:


Grupa 8-12 lat 14.12.2023 godz. 18:00-20:00

Grupa 13-17 lat 21.12.2023 godz. 18:00-20:00

ZAJĘCIA POPROWADZI PSYCHOLOG

Budowanie Motywacji i Asertywności u Dzieci: Klucz do Ich Rozwoju

Motywacja i asertywność są kluczowymi umiejętnościami, które pomagają dzieciom rozwijać się, zdobywać pewność siebie oraz radzić sobie w życiu codziennym. Dzięki zrozumieniu tych cech i ich rozwijaniu, dzieci mogą odnosić sukcesy, budować zdrowe relacje społeczne i rozwijać własny potencjał.

Motywacja: Paliwo do Rozwoju

Motywacja jest siłą napędową działania. U dzieci może być towarzyszyć ciekawość świata, chęć nauki, dążenie do osiągnięcia celów czy pasja do określonych dziedzin. Kluczowe jest zrozumienie, że motywacja może przybierać różne formy i ważne jest podtrzymywanie jej na różnych płaszczyznach życia.

Asertywność: Klucz do Skutecznej Komunikacji

Asertywność to umiejętność wyrażania własnych myśli, potrzeb i uczuć w sposób szanujący innych, jednocześnie zachowując granice osobiste. Dzieci asertywne potrafią wyrażać siebie bez agresji czy uległości, co jest kluczowe w budowaniu zdrowych relacji i radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.

Jak Wspierać Motywację i Asertywność u Dzieci?

  1. Pozytywne wsparcie: Pochwalanie wysiłku, a nie tylko wyników, pomaga dzieciom poczuć się docenione i zmotywowane do dalszych działań.
  2. Stawianie celów: Pomaganie dzieciom w określeniu realistycznych celów pomaga im w dążeniu do osiągnięcia sukcesu, zwiększając ich motywację.
  3. Uczenie asertywności poprzez przykład: Rodzice i nauczyciele mogą być wzorem, pokazując, jak wyrażać swoje poglądy i potrzeby w sposób asertywny, ale szanujący innych.
  4. Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych: Poprzez rozmowy, zabawy czy role-playing, dzieci mogą uczyć się wyrażania swoich potrzeb i słuchania innych.

Korzyści Rozwoju Motywacji i Asertywności

  1. Zwiększenie pewności siebie: Motywowane i asertywne dzieci mają tendencję do wykazywania większej pewności siebie.
  2. Rozwój umiejętności interpersonalnych: Umiejętność wyrażania siebie i słuchania innych pomaga w budowaniu zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
  3. Skuteczniejsze radzenie sobie z trudnościami: Motywowane dzieci potrafią lepiej radzić sobie z porażkami, a asertywne łatwiej rozwiązują konflikty.
  4. Przygotowanie do sukcesu w przyszłości: Umiejętności te stanowią fundament dla dalszego rozwoju osobistego i zawodowego w przyszłości.

Podsumowanie

Motywacja i asertywność są kluczowymi umiejętnościami, które można kształtować od najmłodszych lat. Poprzez wsparcie, pozytywny przykład i odpowiednie metody komunikacji, rodzice, nauczyciele i opiekunowie mogą pomóc dzieciom w budowaniu pewności siebie, zdolności do podejmowania wyzwań oraz umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Wsparcie w rozwijaniu tych cech stanowi solidną podstawę dla sukcesu i spełnienia w przyszłości.

DZIĘKUJEMY ZA UCZESTNICTWO

 

Back to Top