wydarzenie nieodpłatne. współfinansowane z Projektu przez Sport do Wojska Ministra Obrony Narodowej (3)

ZAJĘCIA NIEODPŁATNE. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY W FORMULARZU NA DOLE STRONY

Warsztaty odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul.Leśna 8/ lokal 0.3 Kobyłka 18.12.2023
o godz.18:00-20:00

WARSZTAT POPROWADZI PSYCHOLOG Z PsychoDiagnosis – Centrum Usług Terapeutycznych w Kobyłce

W dzisiejszych czasach, dzieci coraz częściej zmagają się z uzależnieniem od telefonów komórkowych i substancji psychoaktywnych, co stanowi poważne wyzwanie zarówno dla nich, jak i dla otaczających ich osób. Ten rosnący problem ma istotny wpływ na zdrowie psychiczne, relacje społeczne i rozwój jednostki.

Uzależnienie od Telefonów Komórkowych: Wpływ na Zdrowie Psychiczne

Telefony komórkowe stały się nieodłącznym elementem życia codziennego, ale ich nadmierne użycie może prowadzić do uzależnienia. Dzieci spędzające długie godziny na ekranie mogą doświadczać problemów z koncentracją, zaburzeń snu, lęku czy depresji. Stały dostęp do internetu i mediów społecznościowych może przyczynić się do uzależnienia od ciągłego przeglądania treści online.

Uzależnienie od Środków Psychoaktywnych: Ryzyko Wczesnego Narażenia

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jest kolejnym problemem, z którym borykają się dzieci. Wczesne eksperymentowanie z narkotykami czy alkoholem może prowadzić do uzależnienia, a w skrajnych przypadkach, nawet do poważnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych.

Wpływ Uzależnień na Relacje Społeczne i Rozwój Jednostki

Uzależnienia mają negatywny wpływ na relacje społeczne dziecka. Nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych może prowadzić do izolacji społecznej, utraty kontaktu z rodziną i rówieśnikami. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych może pogłębiać alienację społeczną i prowadzić do problemów z zachowaniem.

Działania Prewencyjne i Edukacyjne

Edukacja i świadomość są kluczowe w radzeniu sobie z tymi problemami. Rodzice, nauczyciele i opiekunowie mogą odgrywać istotną rolę w edukacji dzieci na temat zdrowego korzystania z technologii i zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi. Wsparcie emocjonalne, rozmowy na trudne tematy oraz promowanie zdrowych zachowań są kluczowe dla prewencji uzależnień.

Potrzeba Bilansu i Monitorowania

Niezwykle ważne jest zachowanie balansu w używaniu technologii oraz monitorowanie zachowań dzieci w celu wczesnego wykrycia ewentualnych problemów. Wspieranie dzieci w rozwijaniu zdrowych zainteresowań, aktywności fizycznej i budowaniu zdrowych relacji społecznych może być kluczowe w zapobieganiu uzależnieniom.

Podsumowanie: Zrozumienie i Wsparcie

Uzależnienia dzieci od telefonów komórkowych i substancji psychoaktywnych stanowią istotne wyzwanie dla społeczeństwa. Zrozumienie, wsparcie emocjonalne i edukacja na temat zagrożeń to kluczowe elementy w walce z tym problemem. Tworzenie świadomości wokół tych kwestii i promowanie zdrowych nawyków korzystania z technologii oraz rozwoju osobistego mogą pomóc w zapewnieniu dzieciom lepszego startu w dorosłość, wolnego od uzależnień i zagrożeń zdrowotnych.

DZIĘKUJEMY ZA UCZESTNICTWO

Back to Top