wydarzenie nieodpłatne. współfinansowane z Projektu przez Sport do Wojska Ministra Obrony Narodowej (2)

ZAJĘCIA NIEODPŁATNE. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY PRZEZ FORMULARZ DOSTĘPNY NA DOLE STRONY

WARSZTAT POPROWADZI PRAWNIK I MEDIATOR SĄDOWY

Warsztat odbędzie się 7.12.2023 o godz.18-20, w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul.Leśna 8/ lokal 0.3 Kobyłka

  1. Artykuł 25 Kodeksu Karnego reguluje obronę konieczną jako dopuszczalne działanie obronne w sytuacji bezpośredniego ataku na dobro prawne.
  2. Obrona konieczna jest dopuszczalna w sytuacji obrony przed bezpośrednim i bezprawnym atakiem na siebie lub innych.
  3. Zgodnie z artykułem 25 KK, obrona konieczna może być stosowana tylko w przypadku obrony przed rzeczywistym i bezpośrednim zagrożeniem.
  4. Obrona konieczna musi być proporcjonalna do zaistniałego zagrożenia, co oznacza, że nie wolno użyć większej siły, niż jest to niezbędne do odparcia ataku.
  5. Artykuł 25 KK stanowi, że obrona konieczna może być stosowana tylko w przypadku aktualnego zagrożenia atakiem, nie dotyczy ona sytuacji zemsty czy odwetu.
  6. Obrona konieczna może być również wykorzystana do ochrony cudzego dobra, jeśli atak dotyczy nie tylko jednostki, ale również mienia.
  7. Według artykułu 25, osoba broniąca się musi działać w celu ochrony nie tylko swojej osoby, ale również innych osób, jeśli są one zagrożone atakiem.
  8. Artykuł 25 Kodeksu Karnego wyjaśnia, że obrona konieczna nie jest przestępstwem, o ile spełnia warunki ustawowe i jest stosowana zgodnie z przepisami.
  9. Decyzja o zastosowaniu obrony koniecznej powinna być rozsądna i oparta na ocenie rzeczywistego zagrożenia, aby uniknąć nadmiernego stosowania siły.
  10. Obrona konieczna nie zwalnia z odpowiedzialności, ale może stanowić podstawę do uznania, że osoba działała w obronie swojego dobra lub dobra innych osób przed bezprawnym atakiem.

DZIĘKUJEMY ZA UCZESTNICTWO

Back to Top