zdjęcie w tle na wydarzenie warsztat dla rodziców z zakresu przemocy rówieśniczej

ZAJĘCIA NIEODPŁATNE

ZAPISY DOSTĘPNE BĘDĄ OD 1 GRUDNIA OD 20:00 W LINKU NA DOLE STRONY

WARSZTAT POPROWADZI PRAWNIK I MEDIATOR SĄDOWY. TRENER KRAV MAGA

WARSZTAT Z UWAGI NA OMAWIANE TREŚCI DEDYKOWANY JEST WYŁĄCZNIE DOROSŁYM

Przemoc rówieśnicza, zdefiniowana jako forma agresji lub znęcania się między dziećmi, jest problemem społecznym o głębokim wpływie na rozwój młodych jednostek. Zjawisko to, choć zanika w cieniu innych kwestii, ma znaczący wpływ na zdrowie psychiczne i społeczne dzieci i młodzieży.

Ostatnie lata przyniosły wzrost świadomości na temat przemocy rówieśniczej, wskazując na jej rozległość i różnorodność form, od fizycznej po werbalną i emocjonalną. To nie tylko „dziecięcy konflikt”, ale problem, który może mieć poważne konsekwencje.

Przemoc rówieśnicza może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym obniżenia samooceny, trudności w nauce, depresji, lęków oraz problemów zdrowotnych psychicznych i fizycznych.

Wykazano, że wiele czynników może przyczynić się do występowania przemocy rówieśniczej, takich jak niski poziom empatii, brak umiejętności rozwiązywania konfliktów, czy też presja grupy rówieśniczej.

Edukacja na temat empatii, rozwiązywania konfliktów, tolerancji i szacunku wobec innych jest kluczowa w zapobieganiu przemocy rówieśniczej. Również wsparcie emocjonalne i społeczne od dorosłych może pomóc w radzeniu sobie z tym problemem.

Wraz z rozwojem mediów społecznościowych i technologii, przemoc rówieśnicza przenosi się również do świata wirtualnego, co może pogłębiać jej negatywne skutki.

Budowanie świadomości na temat przemocy rówieśniczej, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, jest kluczowe. Rozmowy, edukacja, oraz zapewnienie miejsc, gdzie ofiary mogą szukać wsparcia, są niezbędne dla rozwiązania tego problemu.

Przemoc rówieśnicza jest problemem, który ma poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i społecznego młodych jednostek. Wzrost świadomości, edukacja oraz wsparcie emocjonalne są kluczowe w walce z tym zjawiskiem. Praca nad budowaniem empatii, szacunku i umiejętności radzenia sobie z konfliktami może prowadzić do zmniejszenia występowania przemocy rówieśniczej i zapewnienia dzieciom bezpiecznego otoczenia do rozwoju.

RODO

Back to Top