Ogólne cele treningowe w krav maga

Ogólne cele treningowe w krav maga

Ogólne cele treningowe w krav maga

Brak komentarzy do Ogólne cele treningowe w krav maga

Każda osoba ćwicząca powinna wiedzieć, w jakim kierunku chce się rozwijać i co chce osiągnąć, czyli zdefiniować swoje cele treningowe. Wyznaczać będą one rodzaj ćwiczeń dominujących oraz ich parametry, np. intensywność. Dodatkowo perspektywa osiągnięcia wyznaczonego celu działa motywująco i mobilizująco zwiększając zaangażowanie osoby ćwiczącej w wykonywanie ćwiczeń. Z tego powodu cele powinny być realistyczne i możliwe do osiągnięcia, czyli dopasowane indywidualnie do osoby. Jeśli osiągnięcie ustalonego celu treningowego będzie niemożliwe, to z pewnością efekt będzie odwrotny od zamierzonego.

Krav Maga, jako system samoobrony i walki wręcz, uczy jak przetrwać w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Dlatego dla adepta Krav Maga głównym celem treningowym jest podniesienie wartości bojowej. Im wyższa wartość bojowa tym większa szansa wyjścia cało z trudnej sytuacji. Wartość bojowa jest pojęciem ogólnym, na który składa się kilka kluczowych elementów: sprawność fizyczna, odporność na stres, poziom świadomości (w tym znajomość podstaw psychologii) oraz ukształtowanie mentalne. Osoba trenująca Krav Maga powinna mieć za cel poprawę każdego z tych kluczowych elementów, co w efekcie podniesie ogólną wartość bojową jednostki i przyczyni się do zrealizowania strategii Kravera, czyli wyjścia cało z sytuacji zagrożenia.

Każdy dobrze zdefiniowany cel powinien posiadać kilka cech, takich jak: skonkretyzowanie, mierzalność, osiągalność, realność oraz określenie w czasie. Trudno byłoby określić te parametry dla celu ogólnego, jakim jest sprawność fizyczna, dlatego niezbędne jest określenie celów szczegółowych. Na przykład na poprawę sprawności fizycznej składają się między innymi siła, szybkość, gibkość, kondycja, zwinność. Zwiększenie siły konkretnej grupy mięśniowej może być celem, który posiada wyżej wymienione atrybuty. Analizując przykład celu zwiększenia siły mięśni nóg możemy wyznaczyć sobie cel zwiększenia liczby powtórzeń przysiadów lub zwiększenia obciążenia używanego przy przysiadach lub zwiększenie jednocześnie liczby powtórzeń i obciążenia. Jeśli osoba wykonuje teraz 3 serie przysiadów po 10 powtórzeń z obciążeniem 20 kg to celem treningowym do osiągnięcia po miesiącu trenowania może być na przykład wykonanie 12 powtórzeń z obciążeniem 25 kg.

Każdy z ogólnych celów treningowych powinien zostać przeanalizowany indywidualnie w celu wyznaczenia celów szczegółowych, które przełożą się na konkretne działania. Takie podejście pozwoli zwiększyć efektywność treningów, motywację i dyscyplinę treningową, a co za tym idzie pozwoli na lepsze wykorzystanie czasu i energii.

Wojciech Majewski, trener KMM

Back to Top