Trening motoryczny dzieci w zajęciach samoobrony krav maga junior.

Trening motoryczny dzieci w zajęciach samoobrony krav maga junior.

Trening motoryczny dzieci w zajęciach samoobrony krav maga junior.

Brak komentarzy do Trening motoryczny dzieci w zajęciach samoobrony krav maga junior.

W tym artykule chciałabym przede wszystkim poruszyć temat przygotowania motorycznego dzieci i młodzieży oraz wyjaśnić dlaczego taki rozwój jest bardzo ważny właśnie w wieku 7-12 lat. Na naszych zajęciach samoobrony dla dzieci Krav Maga Junior bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój wszystkich cech motorycznych i łączymy to z nauką samoobrony czyli umiejętnością unikania zagrożenia oraz jeśli to się nie uda wyjścia z opresji. Dzieci w sposób zabawowy nabywają nowe umiejętności, ale również zyskują sprawność, która przełoży się na całe ich życie.
Jeśli chodzi o sam trening to można podzielić go na ćwiczenia wszechstronne (kształtujące motoryczność ) i ukierunkowane (ćwiczenia techniczne). W zajęciach Krav Maga Junior mniej więcej 60% treningu to ćwiczenia wszechstronne, a 40% treningu to ćwiczenia ukierunkowane.

Jeśli chodzi o rozwój motoryczny dzieci to można w nim wyróżnić dwa ważne etapy:

5-6 rok życia (wiek przedszkolny) – pierwsze apogeum motoryczności – złoty wiek motoryczności

W tym okresie doskonali się u dziecka motoryka. Pociechy w tym wieku już swobodnie chodzą, biegają, nabywają umiejętności: skakania, rzucania i łapania piłki, uczą się jeździć na łyżwach, rowerze, uczą się pływać, wspinają po drabinkach, doskonalą swoje sprawności manualne, jak również praksję (np. posługiwanie się widelcem, pędzelkiem, kredkami, nożyczkami) (Bogdanowicz, Kalka, Sajewicz-Radtke, Radtke, 2010, s. 10; Kielar-Turska, 2006, s. 84; Gniewkowska, 1985, s. 103–110)

7-12 rok życia – drugie apogeum motoryczności – etap dziecka doskonałego

Okres ten jest szczególnie korzystny dla rozwoju motorycznego dziecka i kluczowy jeśli chodzi o jego umiejętności w późniejszych latach. Ruchy lokomocyjne, sportowe u dzieci w tym wieku są w pełni doskonałe i charakteryzuje je celowość, refleksyjność oraz ekonomia. Dziecko jest bardzo zwinne i ma zdolność do nabywania wszechstronnych umiejętności ruchowych. Przekraczając wiek szkolny uczeń stopniowo zaczyna przyzwyczajać się motorycznie do dłuższej zdolności koncentracji uwagi, do pracy drobnych ruchów dłoni, precyzji pisania oraz zmniejszenia ilości przyruchów (B. Woynarowska, Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, artykuł, e – book, dostępny dn. 04.04.2012). Dymorfizm płciowy jest nadal widoczny. Chłopcy przeważają w szybkości biegu, skokach i rzutach, dziewczęta zaś w gibkości i zręczności manualnej. W końcowym etapie tego okresu występuje faza nowych ruchów o dosyć skomplikowanej strukturze. Etap dziecka doskonałego kończy się zazwyczaj podczas dojrzewania/ dorastania (W. Osiński, Antropomotoryka, wyd II, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2003).

Występują takie cechy motoryczne jak:

– siła

-wytrzymałość

-szybkość

-gibkość

-moc

-zręczność

-koordynacja ruchowa

Podsumowując w treningu dzieci w wieku 7-12 lat największy nacisk powinien być kładziony na wszechstronne rozwijanie cech motorycznych niezależnie jaką dyscyplinę dziecko trenuje, ponieważ te umiejętności nabyte w młodym wieku przełożą się na sprawność dziecka w późniejszych okresach. Taki wszechstronny trening spowoduje, że jeśli np. dziecko będzie w przyszłości chciało zmienić dyscyplinę lub dołączyć jakąś aktywność fizyczną to z dobrym przygotowaniem motorycznym w młodym wieku poradzi sobie z powodzeniem wszędzie. Niestety nie można powiedzieć tego samego o sytuacji gdy dzieci od najmłodszych lat są trenowane jedynie specjalistycznie w kierunku jednej dyscypliny. Każda z dyscyplin ma swoją specyfikę i jeśli w tym etapie dziecka doskonałego zostaną wykształcone jedynie niektóre cechy motoryczne i wzorce ruchowe to w późniejszych okresach rozwoju będzie już ciężko rozwinąć resztę cech motorycznych.

Nasz trening samoobrony krav maga dla dzieci jest w głównej mierze nastawiony na zwiększenie sprawności dzieci i kształtowaniu wszystkich cech motorycznych w zabawowej formie z elementami samoobrony. Dzieci z każdego treningu mają wyjść zadowolone, wybawione, zmęczone ale również z nabytymi nowymi umiejętnościami samoobrony.

Jeśli chcesz zadbać o sprawność swojego dziecka i wyposażyć go w umiejętności które pomogą mu uniknąć zagrożeń zapraszamy na treningi.

Marta Wypychowska

Back to Top