zdjęcie w tle konsultacje z mediatoreKONSULTACJE NIEODPŁATNE

ZAPISY DOSTĘPNE BĘDĄ OD WTORKU 28 LISTOPADA OD 13:00 W FORMULARZU NA DOLE STRONY

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do skorzystania z indywidualnych konsultacji, które zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanego mediatora sądowego.

Mediacje są procesem rozwiązywania konfliktów przy wsparciu neutralnej trzeciej strony, mediatora. Naszym celem jest zapewnienie Państwu możliwości znalezienia porozumienia w sposób konstruktywny i poufny.

Proces mediacji jest nieodpłatny i odbywa się w atmosferze zaufania oraz poszanowania obu stron. Mediator służy pomocą w poszukiwaniu wspólnego rozwiązania, uwzględniając potrzeby i oczekiwania każdej ze stron.

Mediacje to szansa na znalezienie kompromisu i wypracowanie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. Zapewniamy pełną poufność i bezstronność w trakcie całego procesu.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach, które mjąa na celu osiągnięcie porozumienia bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego. 

Miejsce i termin konsultacji zostanie ustalony indywidualnie.

DZIĘKUJEMY ZA UCZESTNICTWO

Back to Top