Aktualnie zapisy przyjmujemy drogą mailową na adres info@kravmaga.mazowsze.pl. W wiadomości do nas wskaż sekcję/lokalizację (zakładka grafik), w której zamierzasz trenować. Osoby, które przystępują do treningu po raz pierwszy zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem klubu.

W WYŻEJ WSKAZANYM MAILU ZAWRZYJ KONIECZNIE OŚWIADCZENIE:

„Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem klubu oraz nie byłem/am objęty/a kwarantanną z powodu COVID-19 oraz nie mam objawów zarażenia ww. wirusem. Przystępuję do treningów klubu KRAV MAGA MAZOWSZE  dobrowolnie i na własną odpowiedzialność”.

Back to Top