Seminarium z walki w parterze-Factory Club Błonie

Seminarium z walki w parterze-Factory Club Błonie

Seminarium z walki w parterze-Factory Club Błonie

3 komentarze do Seminarium z walki w parterze-Factory Club Błonie

2 sierpnia w klubie sztuk walki Factory Fit and Fight w Błoniu zorganizowałem i poprowadziłem seminarium z elementów walki w parterze. Uczestnicy powtórzyli najważniejsze pozycje i przejścia między nimi oraz techniki kończące. Po 5 godzinach wytężonej pracy nad doskonaleniem technik mieli możliwość przećwiczyć ich skuteczność podczas pełno kontaktowych walk- każdy miał 1 minutę na poddanie sparringpartnera co przełożyło się na bardzo ofensywne podejście. Każdy wie, że na ulicy nie ma maty, ani reguł, dlatego ważne jest w przypadku znalezienia się na ziemi jak najszybsze podnoszenie się z niej(zwłaszcza w kontekście drugiego agresora). Jednak w przypadku, gdy znajdziesz się tam nie z własnej woli(np. rzut, utrata równowagi itp.) i nie masz możliwości natychmiastowego wstawania, tym większego znaczenia nabiera ćwiczenie różnych pozycji, wychodzenie z nich, atakowanie tego co wrażliwe i odsłonięte, i zakładanie technik kończących. Po dobrym, szybkim założeniu dźwigni na nogę z pozycji leżącej stojącemu agresorowi masz duże szansę na to, że już za Tobą nie pobiegnie. Zapewne nie pobiega również przez kolejne 2 miesiące(przynajmniej nie na dwóch nogach:) To samo tyczy się dźwigni na ręce, bo ze złamaną ręką nie będzie mógł Cię uderzać. Zresztą po rewolucji w walce spowodowanej wygranymi rodziny Gracie nie ma żadnego uzasadnienia, aby każda osoba ćwicząca walkę wręcz w praktycznym ujęciu rezygnowała ze znajomości chociażby podstaw walki w tej płaszczyźnie. A w zasadzie jest tylko jedno uzasadnienie- Twój trener sam nie ma o tym większego pojęcia.

20140802_113928 20140802_114341 20140802_114620 20140802_16145820140802_124759 20140802_145720 20140802_13495920140802_133827 20140802_13351120140802_125724

3 komentarze

  1. binance  - 19 kwietnia, 2023 - 2:23 am

    Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

  2. gate io fon şifresi unuttum  - 20 maja, 2023 - 6:47 pm

    I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

  3. gate io kyc2  - 11 czerwca, 2023 - 7:42 pm

    Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

Leave a comment

Back to Top