Kij/nóż-obrona/atak. Seminarium z mistrzem Janem Nyckiem.

Kij/nóż-obrona/atak. Seminarium z mistrzem Janem Nyckiem.

Kij/nóż-obrona/atak. Seminarium z mistrzem Janem Nyckiem.

4 komentarze do Kij/nóż-obrona/atak. Seminarium z mistrzem Janem Nyckiem.

Pod koniec listopada na zaproszenie grupy Krav Maga Mazowsze gościliśmy pana Jana Nycka, uznanego eksperta w zakresie ofensywnego i defensywnego poslugiwania się pałka i nożem. Sześciogodzinne seminarium nastawione było na pogłębianie umiejętności obron przed kijem i ostrym narzędziem, jak również efektywne użycie kija w walce przeciwko napastnikowi. Jakkolwiek temat wydaje się być na pierwszy rzut okaz dość specjalistyczny, to w zakresie samoobrony i realnej,praktycznej walki wręcz należy uznać go za jeden z wazniejszych. Uwarunkowane to jest pewna powszechnoscia w zakresie dostepu do noza. Inaczej mówiąc biorac pod uwage jak latwo jest napastnikowi zdobyc ostre narzedzie dajace mu niesamowita przewage nad ofiara nie ma mozliwosci pomijania tego elementu w treningu walki nastawionym na relane zastosowania. Ważna rola kija bierze się z kolei z możliwosci zwiększenia swojego bezpiecznego dystansu, chociażby przeciwko napastnikowi uzbrojonemu w nóż. Dlatego w naszych treningach Krav Maga stawiamy duży akcent nie tylko na techniki obrony przed kijem, ale również na umiejętność jego użycia w walce. Ponadto seminarium zawierało elementy obezwladniania za pomoca pałki teleskopowej, obrony przed próba jej odebrania.

 

 

 

4 komentarze

 1. gate.io  - 6 maja, 2023 - 6:29 am

  After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

 2. gateio  - 2 czerwca, 2023 - 10:20 pm

  I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

 3. gate io  - 3 czerwca, 2023 - 10:10 pm

  I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

 4. 20bet  - 13 września, 2023 - 7:20 pm

  Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

Leave a comment

Back to Top