shape shape (1) shape (2) shape (3)

 

shape (5) 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZAPISÓW 

ZAPIS NA WARSZTAT 2 MIESIĘCZNE SZKOLENIE SAFE WOMAN

ZAPIS NA WARSZTAT 2 MIESIĘCZNE SZKOLENIE SAFE WOMAN

Po wysłaniu formularza na podany e-mail zostanie wysłana wiadomość organizacyjna oraz dane do wpłaty.

Zapoznałam się z regulaminem uczestnictwa i klauzulą RODO dostępnymi poniżej i akceptuję je bez zastrzeżeń

dokumenty uczestnictwa – prosimy o zapoznanie się
1.Regulamin 2 miesięcznego szkolenia SAFE WOMAN
2. KLAUZULA RODO

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top